Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DJ101B km 55+700-60+200 tronson Maia Adancata - judetul Ialomita - Servicii de proiectare si executie lucrari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.961.457 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. IALOMITA
Anunt de atribuire numarul 91890/23.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82340
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Adresa postala: PIATA REVOLUTIEI, NR.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: RODICA STOICA, Tel.0243230200, In atentia: MARTIN GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: 0243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DJ101B km 55+700-60+200 tronson Maia Adancata - judetul Ialomita -Servicii de proiectare si executie lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ101B km 55+700-60+200 tronson Maia Adancata - judetul Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare DJ101B km 55+700-60+200 tronson Maia Adancata - judetul Ialomita -Servicii de proiectare si executie lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 961, 457RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Durata de remediere a defectelor aparute in perioada de garantie a lucrarilor
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
25%
Descriere:
4.
Perioada de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8471 Denumirea: Proiectare si executie lucrari-obiectiv "Modernizare DJ101BKM55+700-KM60+200, TRONSON MAIA-ADANCATA"
V.1) Data atribuirii contractului 3/19/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. IALOMITA
Adresa postala: B-DUL CHIMIEI, NR.17 bis, Localitatea: SLOBOZIA, Cod postal: 920063, Romania, Tel.0243/231751, Email: [email protected], Fax: 0243231751, Adresa internet (URL): dpil.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4197400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3961457.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 1
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SERVICIUL DE PROIECTARE SE EXECUTA DE SUBCONTRACTANTUL S.C. RUTEXPERT S.R.L. BUCURESTI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Strada Garii, nr.3, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920030, Romania, Tel.0243236952, Email: [email protected], Fax: 0243232266
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 107-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021-332.35.64, Email: [email protected], Fax: 021-332.12.48, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Adresa postala: PIATA REVOLUTIEI, NR.1, Localitatea: SLOBOZIA, Cod postal: 920012, Romania, Tel.0243230200, Email: [email protected], Fax: 0243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2010 09:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer