Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DJ205 Pietroasele Breaza Naeni Fintesti DN1B, km. 19+450 44+800, judetul Buzau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.899.899 RON

Castigatorul Licitatiei: STRABAG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 90073/17.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 79982
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/414112, In atentia: Catalina Bostan, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DJ205 Pietroasele Breaza Naeni Fintesti DN1B, km. 19+450 44+800, judetul Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ205 comunele Pietroasele, Breaza, Naeni judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare drumuri de interes judetean
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 899, 899RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S208-298319din28.10.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S213-307481din05.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2174 Denumirea: Modernizare DJ205 Pietroasele Breaza Naeni Fintesti DN1B, km. 19+450 44+800, judetul Buza
V.1) Data atribuirii contractului 3/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STRABAG S.R.L.
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050726, Romania, Tel.031.412 50 22, Email: [email protected], Fax: 031. 412 50 20, Adresa internet (URL): www.strabag.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18820790.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9899899.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr. 8, Buzau, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120640, Romania, Tel.0238.717.960, Email: [email protected], Fax: 0238.717.959, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N. Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel.0238-414112, Email: [email protected], Fax: 0238-725510, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2010 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer