Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare, drenaje si consolidare strada Cernauti E85 (DN2) km 436+918 438+921 in municipiul Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.847.506 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE IASI-GRUP COLAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 70120/07.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59390
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Chiru, Tel.0230-212696, interior 167, Email: [email protected], Fax: 0230-520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare, drenaje si consolidare strada Cernauti E85 (DN2) km 436+918 438+921 in municipiul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strada Cernauti, in municipiul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este modernizarea strazii Cernauti din municipiul Suceava.Se vor executa lucrari la infrastructura si suprastructura strazii, trotuare, drenaje, consolidari si lucrari la reteaua de canalizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233121-3 - Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232451-8-Lucrari de drenaj si lucrari de suprafata (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
45262211-3-Instalare de piloti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 847, 506RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10247 Denumirea: Modernizare, drenaje si consolidare strada Cernauti E85 (DN2) km 436+918 438+921 in municipiul Suc
V.1) Data atribuirii contractului 3/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONSTRUCTIIFEROVIARE IASI-GRUP COLAS S.A.
Adresa postala: str. Sergent Grigore Ioan, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700440, Romania, Tel.0232/221969, Fax: 0232/221727
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11844536.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6847506.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 14
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava, Sectia contencios administrativ
Adresa postala: Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.230216321, Email: [email protected], Fax: 0230524022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084 , ,Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava, Serviciul contencios administrativ, juridic
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230.212696, int. 119, Email: [email protected], Fax: 0230.520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2009 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer