Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drum comunal DC 140 Garbau-Turea,km.0+000-4+250,com.Garbau, jud. Cluj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.808.072 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BETONUT Z.R.T.
Anunt de atribuire numarul 21484/30.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14886
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GARBAU
Adresa postala: str. Principala nr.188, Localitatea: Garbau, Cod postal: 407295, Romania, Punct(e) de contact: ISTVAN KOVACS, Tel.0264283734, Email: [email protected], Fax: 0264283616
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drum comunal DC 140 Garbau-Turea, km.0+000-4+250, com.Garbau, jud. Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: sat Garbau, jud. Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiect tehnic;caiete sarcini;detalii executie;documentatie obtinere autorizatii, avize, acorduri faza PT;asistenta.Valoare maxim 4% din valoare executie lucrari.Executie lucrari modernizare drum comunal.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 808, 071.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C 2.111561300049
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6651 Denumirea: Modernizare drum comunal DC 140: Garbau-Turea, km. 0+000-4+250, comuna Garbau, jud. Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BETONUT Z.R.T.
Adresa postala: str. Pannonia nr. 59-61, Localitatea: Budapesta, Cod postal: 1133, Hungary, Tel.003652533980
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3364501.95 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2808071.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proect finantat prin programul SAPARD, masura 2.1, submasura Drumuri in zone rurale
VI.2) Alte informatii
O vizita in teren va fi organizata de catre autoritatea contractanta in data de 09 iulie 2007, ora 10, 00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4)0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.(+4)0264593865, Fax: (+4)0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Garbau
Adresa postala: str.Principala nr. 188, Localitatea: com. Garbau, sat Garbau, jud. Cluj, Cod postal: 407295, Romania, Tel.(+4)0264283734, Fax: (+4)0264283616
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2007 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer