Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.526.529 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C CONFOREST SA
Anunt de atribuire numarul 83961/21.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70561
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FELDIOARA (PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA)
Adresa postala: LOC.FELDIOARA STR.OCTAVIAN GOGA NR.55, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Taus Sorin, Tel.0268/265403, Email: [email protected], Fax: 0268/265403
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Teritoriul administrativ al comunei Feldioara
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov- Proiectarea si executia lucrarilor de "Modernizare Drum comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara" - judetul Brasov- Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 526, 529RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
termen de realizare proiect
17%
Descriere:
3.
durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
4.
garantia acordata lucrarilor
5%
Descriere:
5.
programul calitatii aplicat la lucrare
8%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5052 Denumirea: Modernizare Drum Comunal DC 36 , de interes local in Comuna Feldioara , Judetul Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 9/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C CONFOREST SA
Adresa postala: CALEA FELDIOAREI NR. 27, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500471, Romania, Tel.0268471743
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2526529.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
contract multianual in functie de alocarea fondurilor; din motive tehnice documentatiea de atribuire se ridica de la sediul Primarie Com. Feldioara sau prin Transfer.ro , in urma unei cereri scrise a operatorilor economici interesati .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVROPOLEOS, NR 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 0040 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BRASOV
Adresa postala: B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 45, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0040 268 419 615, Fax: 0040 268 475 146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA
Adresa postala: STR. OCTAVIAN GOGA NR 55, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 507065, Romania, Tel.0040 0268 265 403, Email: [email protected], Fax: 0040 268 265 403
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2009 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer