Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drum comunal DC 44, Dragoesti-limita jud. Olt, L=2,455km, DC 45 Dragoesti-Geamana, L=2,550km si drum de interes local Pripor-Islaz L=1,695km, com. Dragoesti, jud. Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.214.480 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 21597/14.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10719
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAGOESTI (PRIMARIA COMUNEI DRAGOESTI)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA F.N., Localitatea: Dragoesti, Cod postal: 247150, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Dragoesti, Tel.0250-762303, In atentia: Emilian Isuf, Email: [email protected], Fax: 0250-762303, Adresa internet (URL): http: //www.primariadragoesti-valcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drum comunal DC 44, Dragoesti-limita jud. Olt, L=2, 455km, DC 45 Dragoesti-Geamana, L=2, 550km si drum de interes local Pripor-Islaz L=1, 695km, com. Dragoesti, jud. Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare: Comuna Dragoesti, judetul Valcea.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drum comunal DC 44, Dragoesti-limita jud. Olt, L=2, 455km, DC 45 Dragoesti-Geamana, L=2, 550km si drum de interes local Pripor-Islaz L=1, 695km, com. Dragoesti, jud. Valcea, inclusiv elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 214, 480RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C 2.111544000124
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 52/10.09.2007 Denumirea: Lucrari de modernizare drum comunal DC 44, DC 45 si drum de interes public Pripor-Islaz, com Dragoesti
V.1) Data atribuirii contractului 8/22/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Adresa postala: Str. Fratii Golesti, nr. 101-103, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248208520, Email: [email protected], Fax: 0248208515
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2528106.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2214480.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program SAPARD, Masura 2.1, Submasura: Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale.
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata in data de 18.07.2007 ora 9:00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: Str. Victoriei Nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248-624940, Email: [email protected], Fax: 0248-219947
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Dragoesti
Adresa postala: Comuna Dragoesti, judetul Valcea, Localitatea: Dragoesti, Cod postal: 247150, Romania, Tel.0250-762303, Email: [email protected], Fax: 0250-762303
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2007 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer