Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 96,L=4,8KM , KM 5+000-9+800. COMUNA PINCESTI, JUDETUL BACAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.661.714 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SERVRUT-CONSTRUCT S.R.L. RACACIUNI
Anunt de atribuire numarul 23918/07.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23773
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PANCESTI (CONSILIUL LOCAL PANCESTI)
Adresa postala: COMUNA PANCESTI, JUDETUL BACAU, Localitatea: Pancesti, Cod postal: 607415, Romania, Punct(e) de contact: LENUTA DAVID, Tel.0234/288080, Email: [email protected], Fax: 0234/288388, Adresa internet (URL): www.primariapancesti.judetulbacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 96, L=4, 8KM , KM 5+000-9+800. COMUNA PINCESTI, JUDETUL BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumul comunal DC96 intre km5+000-9+800, Poglet-Pincesti, comuna Pincesti, jud. Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
AMPLASAMENT: Pe traseul drumului comunal DC96 intre km 5+000-9+800, Poglet-Pincesti, comunaPincesti, jud. Bacau.Lucrarile se vor efectua pe actualul amplasament.Nu sunt necesareexproprieri de terenuri.Nu sunt necesare de asigurat racordari la utilitati.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 661, 714.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3038 Denumirea: modernizare drum comunal dc96, km 5+000-9+800, L=4, 8km, comuna Pancesti, jud. Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SERVRUT-CONSTRUCT S.R.L. RACACIUNI
Adresa postala: COMUNA RACACIUNI, Localitatea: RACACIUNI, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0334/501010, Fax: 0334/501010
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3328877.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2661714.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul national de soutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Pincesti
Adresa postala: Comuna Pincesti, Localitatea: Pincesti, Cod postal: 607415, Romania, Tel.0234288080, Email: [email protected], Fax: 0234288388, Adresa internet (URL): www.primariapancest.judetulbacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2008 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer