Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drum comunal DC30 Muntenii de Jos - Minjesti Tarzii, localitatea Muntenii de Jos, judetul Vaslui si Alimentare cu apa si retea canalizare epurare in satele Bacaoani si Secuia amplasament: com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.654.370 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC VEGA 93 SRL Galati - SC EUROPROIECT SRL Focsani
Anunt de atribuire numarul 78618/24.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67167
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MUNTENII DE JOS
Adresa postala: COMUNA MUNTENII DE JOS JUDETUL VASLUI, Localitatea: Muntenii de Jos, Cod postal: 737365, Romania, Punct(e) de contact: STELIAN SIRBU, Tel.0235313065, In atentia: Crteu Daniut, Email: [email protected], Fax: 0235315865, Adresa internet (URL): www.munteniidejos.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drum comunal DC30 Muntenii de Jos -Minjesti Tarzii, localitatea Muntenii de Jos, judetul Vaslui si Alimentare cu apa si retea canalizare epurare in satele Bacaoani si Secuia amplasament: com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Muntenii de Jos, jud. VAslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Modernizare drum comunal DC30 Muntenii de Jos -Minjesti Tarzii, localitatea Muntenii de Jos, judetul Vaslui si Alimentare cu apa si retea canalizare epurare in satele Bacaoani si Secuia amplasament: com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui ( PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, ELABORARE DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI si executie lucrari ) conform caietului de sarcini anexat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 654, 370RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctaj financiar
51%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
25%
Descriere:
3.
Punctaj tehnic
15%
Descriere:
4.
Punctaj tehnic
9%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 346 Denumirea: Modernizare drum comunal DC30 Muntenii de Jos-Minjesti-Tarzii, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC VEGA 93 SRL Galati - SC EUROPROIECT SRL Focsani
Adresa postala: str. Siderurgistilor, nr.7, Tronson 4-incinta Vega Holding, bloc PS1B, loc.Galati, jud.Galati, Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel.0236.473105, Email: [email protected], Fax: 0236.473087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3276537.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1915020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 345 Denumirea: Alimentare cu apa si retea canalizare-epurare in satele Bacaoani si Secuia, com.Muntenii de Jos
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia GNT GENERAL CONSTRUCT SRL Bucuresti-SC I.M. TEHNORUT SRL Chisinau-Republica Moldova
Adresa postala: soseaua Pipera, nr.29, bloc 4A, scara 4, etaj 4, ap.61, sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 004523, Romania, Tel.021.2323378, Email: [email protected], Fax: 021.2322707
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3494155.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2739350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Surse de finantare: Program FEADR: Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: strada Stavropoleus nr.6, Sector 3, Bucuresti, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021-3104641, Email: [email protected], Fax: (+4) 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Iasi, str.Anastasie Panu nr. 25 bis, judetul Iasi, ROMANIA, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.(+4) 0232-260600, Email: [email protected], Fax: (+4) 0232-255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea contractanta - Compartimentul Secretariat
Adresa postala: localitatea Muntenii de Jos, judetul Vaslui, Localitatea: Munteniide Jos, Cod postal: 737365, Romania, Tel.0235/313065, Email: [email protected], Fax: 0235/315865, Adresa internet (URL): www.munteniidejos.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2009 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer