Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM COMUNAL IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.355.081 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCT PEROM SRL
Anunt de atribuire numarul 101098/06.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90586
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)
Adresa postala:  str. Republicii, nr. 106, Localitatea:  Cojocna, Cod postal:  407240, Romania, Punct(e) de contact:  Andrea Debreczeni, Tel. 0264-234075, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0264-234075, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNAL IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD.CLUJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOCALITATEACOJOCNA, JUD. CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI PENTRU MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD CLUJ, CU FINANTARE FADR SI BUGET LOCAL
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 355, 081RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 638 Denumirea: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJ
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCT PEROM SRL
Adresa postala:  STR. ZEFIRULUI, NR. 12, Localitatea:  BISTRITA, Cod postal:  420135, Romania, Tel. 0263-234237, Fax:  0263-234237
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4322578.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1355081.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)? Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264-431063, Email:  [email protected], Fax:  0264-593866, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Cojocna
Adresa postala:  str. Republicii, nr. 106, Localitatea:  Cojocna, Cod postal:  407240, Romania, Tel. 0264-234075, Email:  [email protected], Fax:  0264-234075
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2010 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer