Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM COMUNALE DC 68:AMPOITA-LUNCA METESULUI,KM 0+000-KM 7+100,JUD.ALBA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.888.306 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C'CONSTRUCTII FEROVIARE"GALATI SI "DRUPO"S.R.L DEVA
Anunt de atribuire numarul 17090/11.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10197
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES)
Adresa postala:  LOC.METES, NR.32, JUD.ALBA, Localitatea:  Metes, Cod postal:  517445, Romania, Punct(e) de contact:  ADINA HARAGUS, Tel. 0258/849003, Email:  [email protected], Fax:  0258/849071
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNALE DC 68: AMPOITA-LUNCA METESULUI, KM 0+000-KM 7+100, JUD.ALBA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COM.Metes, SAT Ampoita, Drum Comunal DC68
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC68 Ampoita-Lunca Metesului pe o lungime de 7100 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 888, 305.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C2.111570100048
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3786/03.08.2007 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI-mODERNIZARE DC 68 AMPOITA-LUNCA METESULUI KM 0+000-7+100, JUD.ALBA
V.1) Data atribuirii contractului 8/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C'CONSTRUCTII FEROVIARE"GALATI SI "DRUPO"S.R.L DEVA
Adresa postala:  STR.EGALITATII, NR.2, JUD, GALATI, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800029, Romania, Tel. 0745345290, Fax:  0236/460519
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3314500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2888305.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL SAPARD -MASURA 2.1
VI.2) Alte informatii
O VIZITA PE TEREN VA FI ORGANIZATA IN DATA DE 22.06.2007, ORA 10.00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Adresa postala:  STR.I.C.BRATIANU, NR.1, ,JUD.ALBA, TEL: 0258/810289, FAX: 0258/810286, Localitatea:  ALBA IULIA, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258/810289, Fax:  0258/810286
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.STRAVOPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL METES
Adresa postala:  STR.PRINCIPALA, NR.24, Localitatea:  METES, Cod postal:  517445, Romania, Tel. 0258/849003, Email:  [email protected], Fax:  0258/849071
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2007 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer