Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM COMUNALE DC 68:AMPOITA-LUNCA METESULUI,KM 0+000-KM 7+100,JUD.ALBA


Anunt de participare numarul 17090/31.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES)
Adresa postala: LOC.METES, NR.32, JUD.ALBA, Localitatea: Metes, Cod postal: 517445, Romania, Punct(e) de contact: ADINA HARAGUS, Tel.0258/849003, Email: [email protected], Fax: 0258/849071
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNALE DC 68: AMPOITA-LUNCA METESULUI, KM 0+000-KM 7+100, JUD.ALBA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COM.Metes, SAT Ampoita, Drum Comunal DC68
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC68 Ampoita-Lunca Metesului pe o lungime de 7100 m.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE MODERNIZARE A DC68 PE O LUNGIME DE 7100 m.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 314, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achizition.ulter.de noi lucr.reprez.cap.7 din contr.finan.nr.C2.111570100048
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE-33.000 RON, GARANTIE DE BUNA EXECUTIE-5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI EUROPENE-SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OPERATORII ECONOMICI CARE DEPUN OFERTE IN COMUN TREBUIE SA-SI LEGALIZEZE ASOCIEREA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de inregistare si certificat constatator eliberate de O.R.C , fisa de informatii generale , declaratie de eligibilitate, formular de oferta, scrisoare de inaintare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatii financiare pe ultimii trei ani, asigurarea riscului profesional(copie polita de asigurare risc profesional), scrisoare de bonitate, cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 2.000.000 euro(la cursul valutar stabilit de BNR pentru data de 05.06.2007), capacitati financiare pentru sustinerea a minim 35% din valoarea contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara, lista personalului cheie, CV-urile acestora, dotari necesare sustinerii lucrarilor, sistem de asigurare a calitatii ISO 9001, incadrare in termen si sustinere financiara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C2.111570100048
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.06.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: IN CONTUL CONSILIULUI LOCAL METES, TREZORERIA ZLATNARO37TREZ0105077XXX000169, COD FISCAL-4562150
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2007 14:00
Locul: CONSILIUL LOCAL METES, COM.METES, STR.PRINCIPALA, NR.24, JUD.ALBA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII AGENTILOR ECONOMICI CARE AU DEPUS OFERTE;VOR PREZENTA IMPUTERNICIRI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL SAPARD -MASURA 2.1
VI.3) Alte informatii
O VIZITA PE TEREN VA FI ORGANIZATA IN DATA DE 22.06.2007, ORA 10.00
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Adresa postala: STR.I.C.BRATIANU, NR.1, ,JUD.ALBA, TEL: 0258/810289, FAX: 0258/810286, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STRAVOPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
C ONTESTATIILE SE VOR DEPUNE IN CEL MULT 7 ZILE LUCRATOARE DE LA LUAREA LA CUNOSTIINTA DESPRE ACTUL CONTESTAT.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENHTUL JURIDIC DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL METES
Adresa postala: STR.PRINCIPALA, NR.24, Localitatea: METES, Cod postal: 517445, Romania, Tel.0258/849003, Email: [email protected], Fax: 0258/849071
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2007 16:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer