Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drum forestier Berivoi in comuna Recea, judetul Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.001.645 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRUP ARCONS SA
Anunt de atribuire numarul 24234/17.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10894
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA RECEA
Adresa postala: LOC.RECEA NR.42 JUD.BRASOV, Localitatea: Recea, Cod postal: 507180, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL RECEA, Tel.0400268246003, In atentia: LAZEA GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: 0400268246003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drum forestier Berivoi in comuna Recea, judetul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA RECEA, JUDETUL BRASOV
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modern.drum forestier Berivoi in com.Recea, jud.Brasov, in lung.de 5, 6km.Faza I Proiectare(pr.tehn, detal.de executie, caiete de sarcini+asist teh.pe parc. implem. proiec din partea proiectantului)si Faza II Executie(lucr.de amenaj.teren.+constr.drum).Oper.econom.vor dep. o sg.oferta pt ambele faze.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 001, 644.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. C 3.5040237080040 /29.01.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3991 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRUP ARCONS SA
Adresa postala: STR. SPICULUI, NR.2, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500460, Romania, Tel.0400268442078, Email: [email protected], Fax: 0400268442078
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2009955.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2001644.75 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 11
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL SAPARD - Masura 3.5 "Silvicultura - Drumuri forestiere"
VI.2) Alte informatii
o vizita pe teren va fi organizata pe data de 01.08.2007 ora 12.00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National Pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr. 6, Localitatea Bucuresti, Cod postal: 600356, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 600356, Romania, Tel.04002131047641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor Nr. 5, localitatea Brasov, cod postal 500007, Romania, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0400268413741, Fax: 0400268475146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL Recea
Adresa postala: str. Principala Nr. 42, comuna Recea. Jud. Brasov, Romania, Localitatea: RECEA, Cod postal: 507180, Romania, Tel.0400268246003, Fax: 0400268246003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2007 20:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer