Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM FORESTIER GRUI PRIPOARA din comuna Muereasca judetul Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
891.893 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ARGIF SA
Anunt de atribuire numarul 19360/29.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8937
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MUEREASCA(PRIMARIA MUEREASCA
Adresa postala: Com. Muereasca, jud. Valcea, Localitatea: Muereasca, Cod postal: 247405, Romania, Punct(e) de contact: Ion Ungureanu, Tel.0250755730, Email: [email protected], Fax: 0250755731
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM FORESTIER GRUI PRIPOARA din comuna Muereasca judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Muereasca
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZARE DRUM FORESTIER GRUI PRIPOARA, Lot 1 Proiectare tehnica: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii obtinere avize/acorduri, proiect autorizatie de constructie, asistenta tehnica; Lot 2 Executie lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 891, 893 RON si 901, 376RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C35 04 023 440 00010/29.01.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35 Denumirea: Modernizare drum forestier Grui-Pripoara din com. Muereasca Jud. Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 8/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ARGIF SA
Adresa postala: Str. A.Calinescu, nr. 44, Localitatea: pitesti, Cod postal: 110047, Romania, Tel.0248219309, Fax: 0248222285
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 891893.00/901376.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAM SAPARD MASURA 3.5. SILVICULTURA SUBMASURA DRUMURI FORESTIERE
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata la data de 16.07.2007, incepand cu ora 12.00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Bd.Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment achizitii publice Consiliul Local Muereasca
Adresa postala: comuna MUEREASCA, Localitatea: MUEREASCA, Cod postal: 247405, Romania, Tel.0250755731, Email: [email protected], Fax: 0250755731
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2007 21:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer