Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drum forestier Vama - Puturoasa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.858.184 RON

Castigatorul Licitatiei: Sc Alfa Rom SRL
Anunt de atribuire numarul 36001/25.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22549
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Vama
Adresa postala: Str, Tineretului nr.803 loc.Vama jud.Satu-Mare, Localitatea: Vama, Cod postal: 447350, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Corodan, Tel.0261-857161, Email: [email protected], Fax: 0261-857001, Adresa internet (URL): www.vama-sm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drum forestier Vama - Puturoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Vama , Judetul Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Drumul forestier Vama Puturoasa se desfasoara dealungul raului Talna Mica, de o parte si alta a acestuia, spre baile Puturoasa avand o lungime de 5, 50 Km
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 858, 183.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C 3.50401363200022/30.01.2006
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1440 Denumirea: Modernizare drum forestier Vama-Puturoasa
V.1) Data atribuirii contractului 12/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sc Alfa Rom SRL
Adresa postala: Strada Magnoliei nr.56, Localitatea: Satu-Mare, Cod postal: 440198, Romania, Tel.0261-721915, Email: [email protected], Fax: 0261-721915
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2388367.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1858183.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD masura 3.5-drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stravropoleos , nr.6, sector 3 Bucurestie, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL ORADEA
Adresa postala: Str.Parcul Traian, nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Vama
Adresa postala: str.Tineretului, nr.803, ,Localitatea: Vama, Cod postal: 447350, Romania, Tel.0261/857001, Email: [email protected], Fax: 0261/857001, Adresa internet (URL): www.vama-sm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2008 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer