Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ107J FINISEL, DJ103V STOLNA PRIN ASFALTARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.149.465 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CRIDOV SRL
Anunt de atribuire numarul 145811/15.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143604
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SAVADISLA (Primaria Comunei Savadisla)
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NR 35, Localitatea: Savadisla, Cod postal: RO407505, Romania, Punct(e) de contact: ANDREI TAMAS GEBE, Tel. +40 264374275, Email: [email protected], Fax: +40 264374433, Adresa internet (URL): www.savadisla.rural-portal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ107J FINISEL, DJ103V STOLNA PRIN ASFALTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Savadisla: localitatile Savadisla, Finisel, Stolna
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ107J FINISEL, DJ103V STOLNA PRIN ASFALTARE in localitatile Savadisla, Finisel, StolnaAvand in vedere ca devizul general nu contine diverse si neprevazute, suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este zero.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 149, 465.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4799 Denumirea: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ107J FINISEL, DJ103V STOLNA PRIN ASFALTARE
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CRIDOV SRL
Adresa postala: str. Balc I, nr. 2B, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400401, Romania, Tel. +40264-439123, Email: [email protected], Fax: +40364-402149
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2149465.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi si durate de executie egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Avand in vedere ca devizul general nu contine diverse si neprevazute, propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic nu trebuie sa con?ina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Savadisla - serviciul juridic
Adresa postala: Str. Principala Nr. 35, Localitatea: Savadisla, Cod postal: 407505, Romania, Tel. +40 264374275, Email: [email protected], Fax: +40 264374433
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer