Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.882.744 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA GALATI
Anunt de atribuire numarul 33488/07.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23769
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARCEA (PRIMARIA BARCEA)
Adresa postala: COM. BARCEA, JUD GALATI, Localitatea: Barcea, Cod postal: 807005, Romania, Punct(e) de contact: Ionel Trandafir, Tel.0236335701, Email: [email protected], Fax: 0236335701, Adresa internet (URL): www.barcea.xhost.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare, comunele Barcea si Umbraresti, judetul Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 882, 743.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5474 Denumirea: Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti, judetul Galati
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA GALATI
Adresa postala: Galati, str. Egalitatii nr.2, jud. Galati, telefon /fax 0236/460519., Localitatea: Galati, Cod postal: 807005, Romania, Tel.0236/460519, Fax: 0236/460519
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3257069.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2882743.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program SAPARD
VI.2) Alte informatii
Vizita pe teren va fi organizata pe data de 18.10.2007
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stravopoleos, nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Galati
Adresa postala: Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Barcea, judetul Galati
Adresa postala: Barcea, judetul Galati, Localitatea: Barcea, Cod postal: 807005, Romania, Tel.0236/335701, Email: [email protected], Fax: 0236/335701, Adresa internet (URL): www.barcea.xhost.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2008 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer