Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000 - 4+120 si DC 95 - Padurani, L=3,500 km, Comuna Manastiur, Judetul Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.303.844 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TECHNOCER SRL
Anunt de atribuire numarul 20468/02.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12118
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MANASTIUR (PRIMARIA COMUNEI MANASTIUR)
Adresa postala: LOC. MANASTIUR, NR. 297, JUD. TIMIS, Localitatea: Manastiur, Cod postal: 307275, Romania, Punct(e) de contact: IONEL CURUTI, Tel.0256325896, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256325850
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000- 4+120 si DC 95 - Padurani, L=3, 500 km, Comuna Manastiur, Judetul Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Manastiur, Judetul Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul prevedemodernizarea drumurilor comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000- 4+120 si DC 95 - Padurani, L=3, 500 km, Comuna Manastiur, Judetul Timis
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 303, 843.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul
70%
Descriere:
2.
termen de executie
10%
Descriere:
3.
termen de garantie a lucrarii
10%
Descriere:
4.
experienta si pregatire profesionala
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 129 Denumirea: Modernizare drumuri comunale DC 95 din DJ 609 B Manastur - Remetea Lunca - Topla 0+000 - 4+120 si DC
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TECHNOCER SRL
Adresa postala: STR. METALURGISTILOR, NR. 16, JUD. TIMIS, Localitatea: NADRAG, Cod postal: 307290, Romania, Tel.0256336784, Email: [email protected], Fax: 0256336785
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3303843.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul sapard, masura 2.1 " Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale", contract de finantare intre APDRP si Consiliu Local Manastiur
VI.2) Alte informatii
o vizita pe teren va fi organizata la 18 zile dupa aparitia in SEAP a anuntului de participare, ora 11, 00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: piata Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256/498721
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Manastiur
Adresa postala: nr.297, Localitatea: Manastiur, Cod postal: 307275, Romania, Email: [email protected]mir.ro, Fax: 0256325850
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2007 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer