Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale: DC10A KM 0+000 - KM 1+000, DC 21A KM 3+060 - KM 9+300, DC 8 KM 0+000 - KM 2+700, comuna Nuci, judetul Ilfov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.136.762 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SOROCAM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 22110/04.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12593
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna nuci (primaria nuci)
Adresa postala: Comuna Nuci, judetul Ilfov, Localitatea: Nuci, Cod postal: 08219, Romania, Punct(e) de contact: pompilia Nistor, Tel.0723526371, Email: [email protected], Fax: 021-2696010
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale: DC10A KM 0+000 - KM 1+000, DC 21A KM 3+060 - KM 9+300, DC 8 KM 0+000 - KM 2+700, comuna Nuci, judetul Ilfov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Nuci, judetul Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri comunale: DC10A KM 0+000 - KM 1+000, DC 21A KM 3+060 - KM 9+300, DC 8 KM 0+000 - KM 2+700, comuna Nuci, judetul Ilfov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 136, 761.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42 Denumirea: Modernizarea drumurilor comunale DC 10 A Km 0+000 Km 1+000,
V.1) Data atribuirii contractului 8/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SOROCAM S.R.L
Adresa postala: Str. Soveja Nr. 115, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012304, Romania, Tel.3128351, Fax: 4906090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3400118.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3136761.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri SAPARD masura 2.1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul Local Nuci, secretar IVAN GHEORGHE
Adresa postala: Comuna nuci, judetul Ilfov, Localitatea: Nuci, Cod postal: 077140, Romania, Tel.0723526371, Email: [email protected], Fax: 0212696010
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Nuci, secretar IVAN GHEORGHE
Adresa postala: Comuna nuci, judetul Ilfov, Localitatea: Nuci, Cod postal: 077140, Romania, Tel.0723526371, Email: [email protected], Fax: 0212696010
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 09:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer