Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni , judetul Ialomita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.649.592 RON

Castigatorul Licitatiei: SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL
Anunt de atribuire numarul 124534/23.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 115371
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "LUNCA DUNARII"
Adresa postala:  comuna Mihail Kogalniceanu, sat Mihail Kogalniceanu, str. Scolii, nr. 21, judet Ialomita, Localitatea:  Mihail Kogalniceanu, Cod postal:  927165, Romania, Punct(e) de contact:  Alexandru Dinu, Tel. 0243/272074, Email:  [email protected], Fax:  0243/272058, Adresa internet (URL):  www.priimariamihailkogalniceanu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: Dezvoltare rurala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni , judetul Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul rutier adoptat pentru modernizarea strazilor este este alcatuit din balsat pentru reprofilare fundatie existenta, 12 cm piatra sparta , 5 cm mixtura asfaltica AB1 si strat de uzura BAPC16 de 4 cm grosime. Acostamentele sunt balastate si s-au prevazut lucrari de imbunatatire a sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, lucrari de siguranta circulatiei , marcaje si semnalizare rutiera. Lungimea totala a strazilor supuse modernizarii este de 6.105 ml.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 649, 591.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
3.
planul calitatii
15%
Descriere:
4.
perioada de garantie acordata lucrarilor
5%
Descriere:
5.
proceduri tehnice de executie a lucrarilor
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 199 Denumirea: Modernizare drumuri comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, judetul Ia
V.1) Data atribuirii contractului 8/18/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL
Adresa postala:  Slobozia , str. Brailei , nr 1 , judet Ialomita, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920095, Romania, Tel. 0243/230230, Email:  [email protected], Fax:  0243/230230, Adresa internet (URL):  www.oylcompanyholding.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5686479.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5649591.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat de Uniunea Europeana prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale-Contract de finantare nr. C3220408323000 11/26.06.2009 si cofinantat din bugetul local si national
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos , nr. 6, sector 3 , Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  str. Splaiul Independentei , nr. 5 , sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021/332.12.40, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Lunca Dunarii" - Serviciul Achizitii
Adresa postala:  comuna Mihail Kogalniceanu, sat Mihail Kogalniceanu, str. Scolii , nr 21, judet Ialomita, Localitatea:  Mihail Kogalniceanu, Cod postal:  927165, Romania, Tel. 0243/272074, Email:  [email protected], Fax:  0243/272058, Adresa internet (URL):  http: //www.primariamihailkogalniceanu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2011 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer