Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE:DC243 DN76 SUSTIU-BRIHENI SI DC256 DN76 SEGHISTE-STEI;STRADA FERMEI IN LOCALIT.LUNCA;STRADA BISERICII IN LOCALIT.SUSTI,COMUNA LUNCA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.936.835 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII BIHOR SA
Anunt de atribuire numarul 81855/22.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68728
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LUNCA
Adresa postala: LOCALITATEA LUNCA STRADA PRINCIPALA NR.1, JUDETUL BIHOR, Localitatea: Lunca, Cod postal: 417320, Romania, Punct(e) de contact: IOAN POPA, Tel.0259/332540, In atentia: DOMNULUI PRIMAR POPA IOAN, Email: [email protected], Fax: 0359/814413
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE: DC243 DN76 SUSTIU-BRIHENI SI DC256 DN76 SEGHISTE-STEI;STRADA FERMEI IN LOCALIT.LUNCA;STRADA BISERICII IN LOCALIT.SUSTI, COMUNA LUNCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DRUM COMUNAL DC 243 DN76 SUSTIU-BRIHENI, DC 256 DN76 SEGHISTE-STEI;STRADA FERMEI IN LOCALITATEA LUNCA, STRADA BISERICII IN LOCALITATEA SUSTI.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI PREGATITOARE, SISTEM RUTIER, SANTURI PEREATE, PODETE, LUCRARI ACCESORII, DRUMURI LATERALE, ACCESE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 936, 835RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
80%
Descriere:
2.
TERMEN EXECUTIE
10%
Descriere:
3.
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARII
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1981 Denumirea: MOD.DR.COM: DC243 DN76 SUSTIU-BRIHENI;DC256 DN76 SEGHISTE-STEI;STR.FERMEI-LUNCA;STR.BISERICII-SUSTIU
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII BIHOR SA
Adresa postala: STRADA BERZEI NR.4, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410151, Romania, Tel.0259/417512, Fax: 0259/417513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3839680.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1936835.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE IMPREUNA CU PROIECTUL TEHNIC SE POATE RIDICA GRATUIT PE SUPORT ELECTRONIC DE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI LUNCA, LOCALITATEA LUNCA, STRADA PRINCIPALA NR.1, TELEFON 0259/332540, INTRU-CAT DIN MOTIVE TEHNICE MARIMEA FISIERELOR NU PERMITE ATASAREA ACESTORA LA ANUNTUL DE PARTICIPARE.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL ORADEA
Adresa postala: PARCUL TRAIAN NR.10, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426881
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA LUNCA
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NR.1, Localitatea: LUNCA, Cod postal: 417320, Romania, Tel.0259/332540, Fax: 0259/332540
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2009 20:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer