Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Modernizare drumuri forestiere Dulcea, Vacareni si Maghernita in comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.185.478 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA formata din SC CIVICA GROUP SA-lider desemnat si SC AXICON SA-partener
Anunt de atribuire numarul 48078/29.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 37651
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MANASTIREA HUMORULUI (PRIMARIA COMUNEI MANASTIREA HUMORULUI SUCEAVA)
Adresa postala: str.Stefan cel Mare, nr. 142, com. Manastirea Humorului, judetul Suceava, Localitatea: Manastirea Humorului, Cod postal: 727355, Romania, Punct(e) de contact: Andra-Cristensen Hirtopanu, Tel.0745794208, Email: manastirea_humo[email protected], Fax: 0230572765
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Modernizare drumuri forestiere Dulcea, Vacareni si Maghernita in comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare a trei drumuri forestiere: Dulcea, Vacareni si Maghernita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 185, 477.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
garantia de fiabilitate acordata lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 58 Denumirea: Modernizare drumuri forestiere Dulcea, Vacareni si Maghernita, loc. M-rea Humorului, jud. Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 5/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA formata din SC CIVICA GROUP SA-lider desemnat si SC AXICON SA-partener
Adresa postala: str. Humorului, nr. 92, Localitatea: Scheia, Cod postal: 727525, Romania, Tel.0230/526601, Email: [email protected], Fax: 0230/526636
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3574139.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3185477.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD, masura 3.5
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Email: [email protected], Fax: 0230/214.874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Manastirea Humorului
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 142, Localitatea: Manastirea Humorului, Cod postal: 727355, Romania, Tel.0230/572765, Email: [email protected], Fax: 0230/572838
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2008 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer