Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri forestiere existente Negruta-Dobrin, Maguri-Dobrusu, comuna Maguri Racatau, judetul Cluj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.734.844 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Antrepriza Reparatii si Lucrari SA
Anunt de atribuire numarul 19885/03.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15027
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Maguri Racatau (Primaria Maguri Racatau)
Adresa postala: MAGURI RACATAU NR 88, Localitatea: Maguri-Racatau, Cod postal: 407365, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN DRINDA, Tel.0264334433, In atentia: dnului primar, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri forestiere existente Negruta-Dobrin, Maguri-Dobrusu, comuna Maguri Racatau, judetul Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Maguri Racatau, judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Drumul se incadreaza conform HG 766/1997 in categoria de importanta D si conform STAS 4273/1983 in clasa de importanta IV.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74230000-0-Servicii de inginerie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 734, 844RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C 3.50401361300025
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2906 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 9/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Antrepriza Reparatii si Lucrari SA
Adresa postala: str. Fabricii, nr. 131, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400632, Romania, Tel.0264-418620, Email: [email protected], Fax: 0264-418621, Adresa internet (URL): www.arlcluj.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2734844.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2652735.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 39000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Valoarea serviciilor de proiectare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264431063, Fax: 0264431063
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Maguri Racatau
Adresa postala: comuna Maguri Racatau, sat Maguri Racatau, Localitatea: Maguri Racatau, Cod postal: 3446, Romania, Tel.0264334433, Email: [email protected], Fax: 0264334433
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2007 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer