Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN LOCALITAEA TUSA, COMUNA SIG, JUDETUL SALAJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.249.626 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. G.P. SAGEATA PROD S.R.L. lider al asocierii cu S.C. ALFA ROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 29010/30.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17579
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SIG
Adresa postala: Loc. Sig, nr. 1, com. Sig, jud. Salaj, Romania, Localitatea: Sag, Cod postal: 457300, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE PESTEAN, Tel.0260/673100, Email: [email protected], Fax: 0260/673063
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN LOCALITAEA TUSA, COMUNA SIG, JUDETUL SALAJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna SIG, localitatea Tusa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractulcuprinde: Executie de lucrari de modernizare a trei tronsoane de drum forestier in lungime totala de 10.200 m si identificate astfel: Obiect 1 Drum Dealul Corbului, L= 7.500 m, Obiect 2 Drum delul Crisului, L=1.700 m, Obiect 3 Drum Valea Boului, L = 1.000 m.Alte informatii cu privire la sistemul rutier, cantitatile de lucrari sunt specificate in caietele de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 249, 625.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14 Denumirea: MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN LOCALITAEA TUSA, COMUNA SIG, JUDETUL SALAJ
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. G.P. SAGEATA PROD S.R.L. lider al asocierii cu S.C. ALFA ROM S.R.L.
Adresa postala: Suplacu de Barcau, str. Minerilor, nr. 40, judetul Bihor, Localitatea: Suplacu de Barcau, Cod postal: 417535, Romania, Tel.0259/368544, Fax: 0259/368544
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3258427.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3249625.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD, Masura 3.5 Silvicultura, Submasura, Drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Sig
Adresa postala: loc. Sig, str. Principala, nr.1, comuna Sig, judetul Salaj, Localitatea: Sig, Cod postal: 457300, Romania, Tel.0260 673100, Email: [email protected], Fax: 0260 673063
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2007 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer