Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri in Baile 1 Mai


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
849.545 RON

Castigatorul Licitatiei: GAMID PRODEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113579/27.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109456
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sinmartin
Adresa postala:  str.Principala nr.105 Sinmartin, Localitatea:  Sanmartin, Cod postal:  417495, Romania, Punct(e) de contact:  Caprar Ciprian, Tel. 0259-318.003, Email:  [email protected], Fax:  0259-318.003, Adresa internet (URL):  www.sanmartin.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri in Baile 1 Mai
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statiunea Baile 1 Mai, comuna Sinmartin, judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va realiza modernizarea unor drumuri din Statiunea Baile 1 mai, in lungime totala de aproximativ 850 ml.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
849, 545.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
valoarea executiei
85%
Descriere:
2.
termenul de executie a intregii lucrari
10%
Descriere:
3.
garantia lucrarii
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 875 Denumirea: Modernizare drumuri in Baile 1 Mai
V.1) Data atribuirii contractului 2/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GAMID PRODEXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR. ANATOLE FRANCE NR 72, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410078, Romania, Tel. 0259478418, Email:  [email protected], Fax:  0259478418
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 965000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 849545.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.csnc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala:  str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259-426880, Email:  [email protected], Fax:  0259-415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Sinmartin
Adresa postala:  str. Principala, nr.105, Localitatea:  Sinmartin, Cod postal:  417495, Romania, Tel. 0259318003, Email:  [email protected], Fax:  0259318003, Adresa internet (URL):  www.sanmartin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2011 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer