Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri locale in comuna Podari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.350.034 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELETTROSCANA SRL
Anunt de atribuire numarul 67213/22.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PODARI (PRIMARIA PODARI)
Adresa postala: COMUNA PODARI, Localitatea: Podari, Cod postal: 207465, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN GHEORGHITA, Tel.0251339155, Email: [email protected], Fax: 0251339155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare drumuri locale in comuna Podari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna podari
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri locale in comuna Podari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 350, 033.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
• Contract de servicii adjudecat castigatorului sau unuia dintre castigatorii unui concurs
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
• Achizitie de produse in conditii deosebit de avantajoase de la un furnizor care isi inceteaza definitiv activitatile comerciale
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul Ofertei
55%
Descriere: Pretul ofertei financiare
2.
Duarata executiei
10%
Descriere: Durata de executare a lucrarii
3.
Elaborarea Proiectului
5%
Descriere: Duarata de elaborare a proiectului
4.
Programul calitatii
20%
Descriere: Programul calitatii propus
5.
Durata garatiei de buna executie
10%
Descriere: Durata garantie de buna executie
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2978 Denumirea: Modernizare drumuri local in comuna Podari
V.1) Data atribuirii contractului 7/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELETTROSCANA SRL
Adresa postala: SLATINA, STr Primaverii, nr 4, Localitatea: Slatina, Cod postal: 207465, Romania, Tel.0349805505
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1350033.60 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 1350033.60/1350033.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213064641, Fax: 021304642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2009 17:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer