Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare Instalatii Electrice si Automatizare aferente bloc energetic nr. 4 SE Rovinari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
69.396.944 RON

Castigatorul Licitatiei: Romelectro SA
Anunt de atribuire numarul 141892/14.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136262
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Suc. Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii S+L, Tel. +40 253372556-412, In atentia: ING. Pupazan Aura, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare Instalatii Electrice si Automatizare aferente bloc energetic nr. 4 SE Rovinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Suc. Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Procurare echipamente/materiale necesare, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini;
- Montare echipamente si sisteme electrice noi si a accesoriilor aferente acestora: circuite, racorduri, legaturi, etc.;
- Realizare lucrari de constructii-montaj conform documentatiei de montaj;
- Echipare tablouri electrice conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini- Montarea traseelor de cabluri si a circuitelor electrice utilizand confectie mecano-zincata si cabluri electrice noi;
- Executia adaptarilor necesare pentru punerea in functie a echipamentelor (consolidari, suporti, racorduri electrice, etc.);
- Efectuare probe functionale si de performanta a echipamentelor montate si/sau reparate conform prevederilor PE si a normativelor aplicabile in domeniul energiei electrice;
- asigurare documentatie tehnica de exploatare, carti tehnice si documentatie mentenanta (in limba romana ) pentru echipamentele montate, conform prevederilor caietului de sarcini.- intocmirea dosarelor de produs aferente realizarii serviciului;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51112000-0 - Servicii de instalare de echipament de distributie si de comanda a energiei electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
69, 396, 940.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S031-049255din26.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 151/CEO Denumirea: modernizare instalatii Electrice si Automatizare aferente bl energetic nr .4 SE Rovinari
V.1) Data atribuirii contractului 30.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romelectro SA
Adresa postala: Bd. Lacul Tei , nr. 1-3 , Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031922, Romania, Tel. +40 212004307/305, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212004375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69396940.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica, de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.4. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 (lit. a), c1) si d)) din OUG 34/2006 in vigoare.5. Ofertantul va putea sa efectueze o vizita in teren pentru vizualizarea amplasamentului instalatiilor la care se efectueaza modernizarea, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului.6. Daca mai multi operatori economici clasati pe primul loc prezinta oferte egale la licitatia electronica, autoritatea contractanta va solicita, dupa finalizarea fazei de licitatie electronica, reofertarea propunerilor financiare in plic inchis, pana la departajarea ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer