Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare instalatii S.G. si S.P. HA2 - CHE Calimanesti - Automatizare si Monitorizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 52719/19.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Decebal, Nr.11, Jud. Valcea, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240255, Romania, Punct(e) de contact: S.H. Rm.Valcea, Tel.0250805130, In atentia: Mihai Stanica, Email: [email protected], Fax: 0250735232
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare instalatii S.G. si S.P. HA2 - CHE Calimanesti - Automatizare si Monitorizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CHE Calimanesti , Oras Calimanesti, Jud. Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare instalatii S.G. si S.P. HA2 - CHE Calimanesti - Automatizare si Monitorizare. Furnizare , montaj si PIF
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682200-2 - Panouri de comanda (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnitura completa conf. Caiet de Sarcini Nr.365 / 2007
Valoarea estimata fara TVA: 1, 490, 076RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 28.000 RON , prin scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii S.C. HIDROELECTRICA S.A
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea
-declaratie privind neincadr. art 181
-certificate fiscale de plata a taxelor si impozitelor de stat si locale-certificat constatator emis de ORC - trim.II 2008
-certificat inregistrare pers. juridica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Dovada cifrei medii de afaceri(ultim. 3 ani ) Valoare > 4.450.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari cu dovada indeplinirii a cel mult 3 contracte similare cu valoare cumulata > de 1.490.000 RON- Agrementul de dealer al producatorilor ( importatorilor )de echipamente ofertate
- Lista personalului propriu pe care ofertantul il propune pentru executia contractului- Organigrama de condurece a colectivului responsabil cu indeplinirea contractului
- Declaratie privind dotarile de masini si utilaje propuse pt. indeplinirea contractului- Certificat de implementare a sist. de management al calitatii ISO 9001:2000
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Valoarea ofertei
75%
Descriere:
2.
Termen de livrare echipament
15%
Descriere:
3.
Perioada de garantie acordata produsului finit
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2008 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2008 12:00
Locul: S.H Rm.Valcea , Str. Decebal, Nr.11, Jud. Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor , in baza unei imputerniciri scrise emise de reprezentantii legali ai ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: Str. Victoriei Nr.22 Jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248219374, Fax: 0248219947
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.H. Rm.Valcea - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Decebal, Nr.11, Jud. Valcea, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240255, Romania, Tel.0250805110, Fax: 0250735232
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2008 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer