Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE MUZEU DE ISTORIE ETAPA A II-A EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.526 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROD SERVICE MILOS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 16912/22.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Lugoj
Adresa postala: Piata Victoriei Nr.4, Localitatea: Lugoj, Cod postal: 305500, Romania, Punct(e) de contact: Gherga Adrian, Tel.0256/352240, Email: [email protected], Fax: 0256/350393, Adresa internet (URL): www.primarialugoj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE MUZEU DE ISTORIE ETAPA A II-A EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Muzeul de Istorie, Mun. Lugoj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea Muzeului de Istorie - executia de lucrari suplimentare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 526RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69420 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROD SERVICE MILOS S.R.L.
Adresa postala: STR. NERA, NR. 36, SC. A, AP. 7, JUD. TIMIS, Localitatea: LUGOJ, Cod postal: 305500, Romania, Tel.0256/351015, Fax: 0256/338149
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100840.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100526.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Lugoj Compartimentul Licitatii si Achizitii Publice
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 4, Localitatea: Lugoj, Cod postal: 305500, Romania, Tel.0256/352240, Email: [email protected], Fax: 0256/350393
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2007 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer