Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA ORAS CALAN JUDETUL HUNEDOARA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
397.600 RON

Castigatorul Licitatiei: PROSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 106347/27.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94088
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala:  strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea:  Calan, Cod postal:  335300, Romania, Punct(e) de contact:  Petru Stanciu, Tel. 0254730223, In atentia:  Serviciului UADP-ACHIZITII PUBLICE, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0254732954, Adresa internet (URL):  www.primariacalan.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA ORAS CALAN JUDETUL HUNEDOARA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: PIATA AGROALIMENTARA Strada Pietii, ORAS CALAN , JUDETUL HUNEDOARA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARII MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA ORAS CALAN JUDETUL HUNEDOARA: Executie lucrarii de constructii pentru refacere acoperis, confectionat si montatarmatura, montare stalpi din otel hale industriale, turnare beton armat la constructii, executie sarpanta din lemn, strat termoizolant, montat tamplarie pvc cu geam termopan, reparatii tencuieli interioare si exterioare, montat burlane si jgheaburi de scurgere, refacereainstalatiei electrice,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
45213141-3-Lucrari de constructii de piete acoperite (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45421000-4-Lucrari de tamplarie (Rev.2)
45422000-1-Lucrari de dulgherie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
397, 599.66RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
5%
Descriere:
3.
Programul de asigurare a calitatii lucrarilor
10%
Descriere:
4.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
10%
Descriere:
5.
Termen de garantie pt.lucrarile executate
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23 din 23.09.201 Denumirea: MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA ORAS CALAN, JUDETUL HUNEDOARA
V.1) Data atribuirii contractului 9/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala:  Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea:  Hunedoara, Cod postal:  331130, Romania, Tel. 0254718488, Email:  [email protected], Fax:  0254718488, Adresa internet (URL):  www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 504742.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 397599.66 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii lise recomanda sisunt invitatisa viziteze amplasamentul lucrarii in 25.08.2010, sa consulte proiectulde executie a lucrarii pus la dispozitie de autoritatea contractantasi sa semneze procesul verbal de vizitare amplasament.Operatorilor economici ofertanti lise recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei pentru realizarea investitiei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  strada Stavropoles, nr. 6, sector 3 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510111, Romania, Tel. 0258-810.289, Email:  [email protected], Fax:  0258-810.286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL URBANISM-ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala:  strada Garii, nr 1, ,Localitatea:  Calan, Cod postal:  335300, Romania, Tel. 40 (0) 254 730 223, Email:  [email protected], Fax:  Fax: +40 (0) 254 732 954, Adresa internet (URL):  www.primariacalan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2010 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer