Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare Retele termice Secundare in Campus Universitar Timisoara PT13A Aleea Sportivilor Caminele C9,C10,C11,C12,C13,lucrari de constructii montaj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
108.720 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 73735/09.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: Departament Comercial, Tel.0256308350, In atentia: Birou Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0256430631
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare Retele termice Secundare in Campus Universitar Timisoara PT13A Aleea Sportivilor Caminele C9, C10, C11, C12, C13, lucrari de constructii montaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Timisoara Campus Universitar
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
decopertare canal termic, scoatere dale de acoperire, demontare conducte vechi uzate, montare conducte noi preizolate , acoperire canal, executie camine bransament, refacere trotuare si zone verzi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
108, 720.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/491 Denumirea: Modernizare retele termice secundare in Campus Universitar Timisoara PT13A Aleea Sportivilor
V.1) Data atribuirii contractului 11/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOMONTAJ S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor Nr.103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel.021/3189325, Email: [email protected], Fax: 021/3189327, Adresa internet (URL): www.saem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109711.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108720.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 53.20
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
protectia mediului - taxepreluare deseuri din constructii in vederea eliminarii , inclusiv transportul deseurilor la locul de eliminare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 305300, Romania, Tel.0256-498044, Fax: 0256-200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 305300, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SC COLTERM SA
Adresa postala: str.Episcop Joseph Lonovici nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel.0256-308348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2009 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer