Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE SCOALA GENERALA BOROD-COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
676.453 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DUMEXIM SRL LUNCASPRIE
Anunt de atribuire numarul 26950/25.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14445
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BOROD (PRIMARIA)
Adresa postala: LOCALITATEA BOROD NR.162, Localitatea: Borod, Cod postal: 417065, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PETRU SARCA, Tel.0259/315098, In atentia: DOMNULUI PRIMAR SORIN SARCA, Email: [email protected], Fax: 0259/315506
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE SCOALA GENERALA BOROD-COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOCALITATEA BOROD
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de constructii, instalatii electrice, retele apa-canal, centrala termica, teren sport, camine, microstatie epurare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Scoala gimnaziala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
676, 453RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
10%
Descriere:
4.
garantia acordata lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2265/27.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1652 Denumirea: MODERNIZARE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII BOROD, COMUNA BOROD
V.1) Data atribuirii contractului 10/16/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DUMEXIM SRL LUNCASPRIE
Adresa postala: NR.33, Localitatea: LUNCASPRIE, Cod postal: 417244, Romania, Tel.0259/433144, Fax: 0259/433144
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 895742.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 676453.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Strada Parcul Traian nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426881
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI BOROD
Adresa postala: NR.162, Localitatea: BOROD, Cod postal: 417065, Romania, Tel.0259/315098, Fax: 0259/315506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2007 19:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer