Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare sediu operational SIBIU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
876.568 RON

Castigatorul Licitatiei: VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139337/30.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138788
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: ANDREEA CAMPEAN, Tel. +40 365403752, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare sediu operational SIBIU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizareacoperis, spatii interioare si fatada cladire centru operational Sibiu, strada Rusciorului nr. 40 Cod CPV 45000000-7 - lucrari de constructii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
876, 567.78RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600005759 Denumirea: Viva Construct SRL
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIVACONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 2B, Localitatea: Deva, Cod postal: 330086, Romania, Tel. 0741-178360, Email: [email protected], Fax: 0354-104682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1390933.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 876567.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Factorul de evaluare : pretul oferteiNumar de puncte maxim acordat pentru factorul de evaluare ?pretul ofertei? este de 80 puncte, Punctajul maxim se acorda doar pentru pretul cel mai scazut.Punctajul pentru factorul pret pentru celelalte oferte se calculeaza dupa formula: Punctaj pret n =(Pret ofertant minim/pret ofertant n)* 80 unde n= nr ofertantIn cazul in care vor fi punctaje totale, egale, la ofertele clasate pe primul loc, departajarea ofertelor se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta economica. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci se va face o reofertare in plic inchis. Reofertarea se va referi doar la oferta financiara. Termenul de plata propus este de minim 60 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta. 2.Factorul de evaluare : durata de executie lucrareNumar puncte maxim acordat pentru factorul de evaluare ?durata de executie lucrare? este de 20 puncte. Durata de executie pentru aceasta lucrare va fi dupa cum urmeaza: Minim 6 luni si Maxim 8 luni.Valorile ofertate cu durata de executie sub 6 luni nu vor fi punctate suplimentare iar cele peste 8 lunil vor fi declarate neconforme.Punctajul tehnic total pentru produsele ofertate se calculeaza dupa cum urmeaza: Punctaj durata de executie n =(durata de executie minima/durata de executie n)* 20 unde n= nr ofertant
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Dep. juridic E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403679, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer