Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si extindere alimentare cu apa comuna Paulesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.313.319 RON

Castigatorul Licitatiei: PLASTINVEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 82815/18.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72410
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Paulesti (Consiliul local Paulesti)
Adresa postala: Comuna Paulesti, jud. Vrancea, Localitatea: Paulesti, Cod postal: 627371, Romania, Punct(e) de contact: Bratosin Vasile, Tel.0237/631600, Email: [email protected], Fax: 0237/631600, Adresa internet (URL): www.paulesti.primarievn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si extindere alimentare cu apa comuna Paulesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Paulesti si Haulisca, comuna Paulesti, judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrare de modernizare si extindere a retelei de alimentare cu apa in comuna Paulesti, judetul Vrancea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231100-6 - Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 313, 319RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
70%
Descriere:
2.
Durata garantiei de buna executie
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2238 Denumirea: Modernizare si extindere alimentare cu apa comuna Paulesti
V.1) Data atribuirii contractului 8/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PLASTINVEST S.A.
Adresa postala: Str.maramures nr.12, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100029, Romania, Tel.0244 514853, Email: [email protected], Fax: 0244 518414, Adresa internet (URL): www.plastinvest.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3313319.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Paulesti
Adresa postala: comuna Paulesti, Localitatea: Paulesti, Cod postal: 627371, Romania, Tel.0237/631.600, Email: [email protected], Fax: 0237/631.750
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2009 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer