Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa, comuna Siriu, judetul Buzau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.288.979 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRODFOR SRL Nehoiu
Anunt de atribuire numarul 20671/28.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 11908
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SIRIU
Adresa postala: comuna Siriu, judetul Buzau, Localitatea: Siriu, Cod postal: 127580, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/520541, In atentia: Daniel Posea, Email: [email protected], Fax: 0238/520541
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa, comuna Siriu, judetul Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: satele apartinatoare comunei Siriu, judetul Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de modernizare si extindere a sistem de alimentare cu apa existent in comuna Siriu, judetul Buzau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232151-5 - Renovarea conductelor de apa (Rev.1)
45231112-3-Instalare de retea de conducte (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 288, 979.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
termen de executie
10%
Descriere:
3.
Garantia acordata lucrarilor
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3782 Denumirea: Contract executie lucrari Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa comuna Siriu, judetu
V.1) Data atribuirii contractului 8/24/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRODFOR SRL Nehoiu
Adresa postala: str. M Sadoveanu, nr. 12, Orasul Nehoiu, judetul Buzau, Localitatea: Nehoiu, Cod postal: 125100, Romania, Tel.0238/554.020, Email: -, Fax: 0238/554.020, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2289169.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2288979.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.42, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.41, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Siriu
Adresa postala: comuna Siriu, judetul Buzau, Localitatea: Siriu, Cod postal: 127580, Romania, Tel.0238- 525041, Email: ac[email protected], Fax: 0238- 525041, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2007 22:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer