Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si integrare in sistem SCADA statii de transformare S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.730.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SIEMENS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139763/15.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134629
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr 146 -150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si integrare in sistem SCADA statii de transformare S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de transformare din gestiunea E.ON Moldova Distributie situate in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Botosani, Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea ?la cheie? a obiectivului de investi?ii "Modernizare si integrare in sistem SCADA statii de transformare S.C. E.ON Moldova Distributie S.A." si consta din: -Analiza amplasament care va include ridicarea la fata locului a releveelor referitoare la schemele de circuite secundare si elaborarea documentatiilor tehnice (caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de montaj - CSEL, documentatie detaliata de executie - DDE) care sa contina schemele secundare de montaj si detalii de montaj a echipamentelor primare, schemele circuitelor secundare de protectie, comanda, semnalizare si masura aferente celulelor la care se executa retrofit, arhitectura sistemului local de conducere SCADA, siruri de cleme, listele cu informatiile si comenzile care se transmit in si din SCADA, inclusiv avizarea acestora in comisia tehnico-economica a E.ON Moldova Distributie;
-Livrarea, montarea si punerea in functiune a echipamentelor care cuprinde achizitia materialelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor, executia lucrarilor de modernizare celule MT, montare IED-uri, integrare statii in sistemul local de conducere SCADA si in sistemul existent EMS/DMS ? SCADAal E.ON Moldova Distributie la nivel de dispecer, testare (FAT - Factory acceptance test / SAT - Site acceptance test / PIF - Punerea in functiune), intocmire as-built (documentatia tehnica intocmita in concordanta cu situatia reala din teren la finalizarea lucrarilor) si instruire personal de mentenanta si exploatare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42961200-2 - Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71340000-3-Servicii integrate de inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 730, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S204-336098din23.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004686 Denumirea: Modernizare si integrare in sistem SCADA statii de transformare S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
V.1) Data atribuirii contractului 12.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEMENS S.R.L.
Adresa postala: B-dul Preciziei nr.24, imobil H3, et.3-5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Tel. +40 0216296642, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0126296552, Adresa internet (URL): www.siemens.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26730000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE; Axa prioritara 4 Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice;
VI.2) Alte informatii
Contr se inscrie intr-un proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat + surse proprii E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA. Referitor la program: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE; Axa prioritara 4 Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice; Domeniul de interventie 1 Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului; Operatiunea B Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distrbutie a energiei electrice si gazelor naturale in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie ? partea de DISTRIBUTIE.Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt la sectiunea Documentatie si clarificari. In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str Anastasie Panu nr 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, Departamentul Juridic, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2013 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer