Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si Reabilitare Alimentare cu Apa comuna Homocea, judetul Vrancea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.868.390 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MINALEX TRANS SRL
Anunt de atribuire numarul 20637/06.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12794
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HOMOCEA
Adresa postala: COMUNA HOMOCEA JUDETUL VRANCEA, Localitatea: Homocea, Cod postal: 627175, Romania, Punct(e) de contact: NECULAI IONESCU, Tel.0237271109/0237271116, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0237271109
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si Reabilitare Alimentare cu Apa comuna Homocea, judetul Vrancea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Homocea, satele Lespezi si Homocea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare si Reabilitare Alimentare cu Apa comuna Homocea, satele Lespezi si Homocea, judetul Vrancea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332200-5 - Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 868, 390.27RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termenul de executie a lucrarii
10%
Descriere:
3.
Garantia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3902 Denumirea: Reabilitare si Modernizare Alimentare cu Apa comuna Homocea, judetul Vrancea
V.1) Data atribuirii contractului 8/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MINALEX TRANS SRL
Adresa postala: sat Homocea, comuna Homocea, judetul Vrancea, Localitatea: Homocea, Cod postal: 627175, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1868390.27 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavopoleos ; nr. 6; sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL HOMOCEA, JUDETUL VRANCEA
Adresa postala: Str.Stefan cel Mare; nr.30, Localitatea: Homocea, Cod postal: 627175, Romania, Tel.00237/271116/ 0237/271109, Email: [email protected], Fax: 0237/271109
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2007 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer