Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE", in comuna Budesti, judetul Maramures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.587.529 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONREP SA, S.C. ORIZONT SIGHETU MARMATIEI
Anunt de atribuire numarul 19165/21.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16664
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUDESTI (PRIMARIA BUDESTI)
Adresa postala: BUDESTI NR.816, Localitatea: Budesti, Cod postal: 437070, Romania, Punct(e) de contact: VASILE LIVIU TAMAS, Tel.0262373837, Email: [email protected], Fax: 0262373669, Adresa internet (URL): BUDESTI 816
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE", in comuna Budesti, judetul Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Budesti, judetul Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE", in comuna Budesti, judetul Maramures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 587, 528.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40 Denumirea: MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE in comuna Budesti, judetul Maramures
V.1) Data atribuirii contractului 9/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONREP SA, S.C. ORIZONT SIGHETU MARMATIEI
Adresa postala: VISEU DE SUS, STRADA MIORITEI NR. 4, Localitatea: VISEU DE SUS, Cod postal: 435700, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3468900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2587528.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD, masura 3.5 - Silvicultura, submasura "DRUMURI FORESTIERE" in baza contractului de finantare C 3.50401362600009 din data de 08 02 2007 din data de 08 02 2007 incheiat intre APDRP si Consiliul Local Budesti, judetul Maramures.
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata in data de 02 07 2007, ora 12.00, C.L. Budesti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoelos nr. 6, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264-196110, Fax: 0264-431057
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Budesti
Adresa postala: Budesti 816, Localitatea: Budesti, Cod postal: 437070, Romania, Tel.0262-373669, Email: [email protected], Fax: 0262-373669
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2007 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer