Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si reabilitare Scoala nr. 38 - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
79.350 RON

Castigatorul Licitatiei: CARROPONTE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99401/13.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Toporau Teofania, Email:  [email protected], Fax:  0236307720
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si reabilitare Scoala nr. 38 - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executia unui sistem de canalizare corespunzatorcompus din conducta din PAFS, 2 camine de canalizare, 2 guri de scurgere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
79, 349.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 714 Denumirea: Modernizare si reabilitare Scoala nr.38 - lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARROPONTE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Gheorghe Doja, nr. 9, bloc C2, sc.2, parter, ap. 20, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800354, Romania, Tel. 0236 46 21 46, Email:  [email protected], Fax:  0236 46 21 46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79349.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
procedura de atribuire a contractului initial este de cerere de oferta, numar invitatie de participare 218325/06.07.2009; anunt de atribuire nr. 89683/02.10.2009
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236-460027, Fax:  0236-460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala:  str. Domneasca nr. 38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236-307720, Fax:  0236-307720
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2011 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer