Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si retehnologizare reorcher maritim multifunctional "Hercules"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.400.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: ALTEEA S.A.
Anunt de atribuire numarul 135652/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Manole Daniel, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Email: [email protected], Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare, depoluare marina
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si retehnologizare reorcher maritim multifunctional "Hercules"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la bordul navei, santier naval
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de modernizare, pregatirea documentatiei de clasa, andocarea navei si efectuarea lucrarilor specifice acestei etape, demontare echipamente si instalatii care necesita inlocuire, remedieri si modificari structurale, remdieri instalatii neafectate de modificari, achizitionarea de echipamente noi, montaj echipamente si instalatii noi/modernizate, probe de cheu si de mare, etc confrm cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50245000-4 - Servicii de modernizare a navelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 400, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S141-235792din27.07.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S173-286314din08.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1567 Denumirea: Servicii de modernizare si retehnologizare remorcher maritim multifunctional Hercules
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALTEEA S.A.
Adresa postala: Parcela nr. 2, Platforma de beton (nord-est cladire Bursa Noua, Port Constanta, ), Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. 0241602339, Email: [email protected], Fax: 0241602339
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6400000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6400000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 27, 996, 800 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 11
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian, nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241551342
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic si contencios al ARSVOM
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Email: [email protected], Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer