Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare sistem tehnic de protectie , alarme impotriva efractie si supraveghere video


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.496 RON

Castigatorul Licitatiei: Regia Autonoma RASIROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 42094/26.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: Str. prof. Dr. Dimitrie Gerota nr.13, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020027, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MIELCIOIU, Tel.021/307.57.59, Email: [email protected], Fax: 021/307.57.59
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare sistem tehnic de protectie , alarme impotriva efractie si supraveghere video
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile trezoreriei Statului sector 1, 2, 3, si 6
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare sistem tehnic de protectie, alarmare impotriva efractiei si supraveghere video
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 496RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46104 Denumirea: Modernizare sistem video
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Regia Autonoma RASIROM S.A.
Adresa postala: Str. Pinul Alb, nr.3, sector2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020219, Romania, Tel.0212301243, Fax: 0212301243
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39496.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2844.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea: 2, 844 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2008 16:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer