Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare statie 20 kV si servicii interne Focsani Vest in vederea teleconducerii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.199.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135288/26.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129990
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: : Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercia, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare statie 20 kV si servicii interne Focsani Vest in vederea teleconducerii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de transformare 220/110/20 kV Focsani Vest, amplasata incomuna Campineanca, intrarea in municipiul Focsani, jud. Vrancea
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente de medie tensiune, comutatie primara si secundara si integrarea acestora in sistemul existent pentru modernizarea statiei de 20 kV Focsani Vest in vederea teleconducerii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682540-7 - Echipament pentru substatii (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 199, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA1646
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S89-146640din10.05.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S56-091900din21.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 404 Denumirea: Modernizare statie 20 kV si servicii interne Focsani Vest in vedere teleconducerii
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Manolesti Deal, nr. 33, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710003, Romania, Tel. 0725.319.953; 0231.532.186; 0231.532.188, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0231.532.185, Adresa internet (URL): www.electroalfa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10646000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10199000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 33
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa faza de licitatie electronica , au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2.Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale cu respectarea art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Form. 6 si anexele la acesta).3.In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.4. Pentru a vizita amplasamentul, operatorii economici trebuie sa solicite si sa transmita autoritatii contractante ?Formularul pentru acces? din sectiunea II- Formulare, completat cu datele de identificare ale personalului si ale mijloacelor de transport, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita accesul, urmand ca acesta sa fie aprobat de C.N.T.E.E. Transelectrica prin grija S.T.Bacau, domnul Cosmin Craescu, telefon 0747/494566.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE "Transelectrica SA prinSucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2012 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer