Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare statie de compresoare Urziceni M2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
109.998.896 RON

Castigatorul Licitatiei: INSPET S.A.
Anunt de atribuire numarul 122676/20.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 115214
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala:  Str Ghe Gr Cantacuzino 184, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100492, Romania, Punct(e) de contact:  Madalina Moise, Tel. 0244503720, Email:  [email protected], Fax:  0244545230, Adresa internet (URL):  www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare statie de compresoare Urziceni M2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Urziceni Jud. Ialomita
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare statie de compresoare Urziceni M2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
109, 998, 899RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S104-170863din31.05.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 72 Denumirea: MODERNIZARE STATIE DE COMPRESOAREURZICENI M2
V.1) Data atribuirii contractului 7/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSPET S.A.
Adresa postala:  Str. Democratiei, nr. 15, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100558, Romania, Tel. 0722673733, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0244512167, Adresa internet (URL):  WWW.INSPETSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 164000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 109998899.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de particpare 122676/28.05.2011
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova - Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Ghe Lazar 6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100038, Romania, Tel. 0244515018, Fax:  0244523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC AL SISGN ROMGAZ SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Ghe Gr Cantacuzino 184, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100492, Romania, Tel. 0244503720, Email:  [email protected], Fax:  0244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2011 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer