Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare strazi: Amurgului, Crinului, Urlatorii, Nicolae Balcescu, Grivitei, Moissy Cramayel - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.043.487 RON

Castigatorul Licitatiei: Cast S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 92282/29.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BUSTENI
Adresa postala:  BULEVARDUL LIBERTATII, NR.91, Localitatea:  Busteni, Cod postal:  105500, Romania, Punct(e) de contact:  Popescu Nicoleta, Tel. 0244-322005, Email:  [email protected], Fax:  0244-320752, Adresa internet (URL):  http: //www.orasul-busteni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strazi: Amurgului, Crinului, Urlatorii, Nicolae Balcescu, Grivitei, Moissy Cramayel - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Busteni - cartier Poiana Tapului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare de asfaltare - str Urlatorii, Moissy Cramayel si Crinului - 955 mp (binder), prelungire str. Amurgului - 1217 mp (binder), prelungire str. Nicolae Balcescu - 694 mp (binder); executie trotuare str. Grivitei si montare borduri mici - 417 ml si diferenta de borduri mari 118 ml - conform dispozitiilor de santier 62, 2451, 5334, 4891
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 043, 487.24RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8 /5387
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8/5387 Denumirea: Modernizare strazi: Amurgului, Crinului, Urlatorii, Nicolae Balcescu, Grivitei, Moissy Cramayel - lu
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cast S.R.L.
Adresa postala:  COMUNA BANESTI, Localitatea:  Banesti, Cod postal:  107050, Romania, Tel. 0244333233, Email:  [email protected], Fax:  0244333233
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1043487.24 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1043487.24 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova
Adresa postala:  str. Gheorghe Lazar nr.6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100031, Romania, Tel. 0244544781
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Busteni - Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  b-dul Libertatii nr.91, Localitatea:  Busteni, Cod postal:  105500, Romania, Tel. 0244322005, Email:  [email protected], Fax:  0244320752, Adresa internet (URL):  www.orasul-busteni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2010 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer