Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare strazi (drumuri satesti) in com. Ivesti, jud. Vaslui; Modernizarea caminului cultural "Georgeta Ioan"-com. Ivesti, jud. Vaslui; Construire centru de asistenta copii dupa programul scolar, com. Ivesti, jud. Vaslui; Achizitionarea de costume pop


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.970.626 RON

Castigatorul Licitatiei: Rutier Construct S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107216/15.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 102187
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA IVESTI
Adresa postala:  COMUNA IVESTI, JUDETUL VASLUI, Localitatea:  Ivesti, Cod postal:  737320, Romania, Punct(e) de contact:  Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi, Tel. 0332/408304, Email:  [email protected], Fax:  0332/402539, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strazi (drumuri satesti) in com. Ivesti, jud. Vaslui; Modernizarea caminului cultural "Georgeta Ioan"-com. Ivesti, jud. Vaslui; Construire centru de asistenta copii dupa programul scolar, com. Ivesti, jud. Vaslui; Achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale in vederea promovarii ansamblului folcloric "Rapsozii Ivestilor", com. Ivesti, jud. Vaslui; Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciul public local - pentru deszapezire, intretinere drumuri si spatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Ivesti, jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie, Executie, pentru : Modernizare strazi (drumuri satesti) in com. Ivesti, jud. Vaslui;Modernizarea caminului cultural "Georgeta Ioan"-com. Ivesti, jud. Vaslui;3. Construire centru de asistenta copii dupa programul scolar, com. Ivesti, jud. Vaslui;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 970, 625.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul oferit
55%
Descriere:
2.
Durata de executie
5%
Descriere:
3.
Programul de asigurare al calitatii pentru realizarea lucrarilor drum
20%
Descriere:
4.
Programul de asigurare al calitatii pentru realizarea lucrarilor de constructii civile
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 79 Denumirea: Contract Lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Rutier Construct S.R.L.
Adresa postala:  str. Voloseni, nr.2, Localitatea:  Husi, Cod postal:  735100, Romania, Tel. 0235481799, Email:  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8970625.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala Romania = Masura 3.2.2.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalului VASLUI
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea:  VASLUI, Cod postal:  730171, Romania, Tel. 0235 312432, Email:  [email protected], Fax:  0235 311582, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalului VASLUI
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea:  VASLUI, Cod postal:  730171, Romania, Tel. 0235 312432, Email:  [email protected], Fax:  0235 311582, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BRM terminal Iasi
Adresa postala:  Calea Chisnaului nr 27, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  70177, Romania, Tel. 0332408304, Email:  [email protected], Fax:  0332402539
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2011 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer