Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare strazi Micro 17 - Vadeni, Arges, Barbosi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.870.299 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VILCEANA SA
Anunt de atribuire numarul 47472/12.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38797
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 5, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0236307720, In atentia: Manu Mariana, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0236307720, Adresa internet (URL): www.primaria.galati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strazi Micro 17 - Vadeni, Arges, Barbosi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cartier Micro 17
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de canalizare, retea apa, lucrari de drumuri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
45232130-2-Canalizare de ape pluviale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 870, 299.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57420 Denumirea: Modernizare strazi Micro 17- Vadeni, Argesului, Barbosi
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VILCEANA SA
Adresa postala: str. Tecuci nr. 120, Localitatea: Galati, Cod postal: 800386, Romania, Tel.0236410099, Fax: 0236473046
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3870299.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236460027, Fax: 0236460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala: str. Domneasca nr.38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236307720, Fax: 0236307720
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2008 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer