Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare trecere la nivel Palas ? Port B km. 4+692


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
700.864 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSFER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147626/09.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142557
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: [email protected], Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare trecere la nivel Palas ? Port B km. 4+692
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Trecere la nivel Palas-Port B km. 4+692
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de inlocuire a dalelor existente cu dale de tip elastic, refacerea infrastructurii cu introducerea de geogrile si geotextile, asigurarea scurgerii apelor meteorice prin prevederea unui dren longitudinal si a unui podet tubular, asigurarea protectiei cablurilor di zona trecerii la nivel, curatarea santurilor existente si realizarea prelungirii acestora , racordarea trecerii la nivel cu strada existenta prin refacerea si completarea straturilor rutiere existente, precum si realizarea trotuarelor, conform proiect tehnic nr. 74/2013.Valoarea estimata a contractului: 703.898, 86lei fara TVA , din care 652.853, 63 lei fara TVA lucrari C+M si 51.045, 23 lei fara TVA cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 7, 8 %.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234140-9 - Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
700, 863.92RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/666/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 476 Denumirea: Modernizare trecere la nivel Palas ? Port B km. 4+692
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSFER S.R.L.
Adresa postala: str. MATEI BASARAB-spatiul comercial C1 fost 5, NR. 8-10, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920004, Romania, Tel. 0243206261, Email: [email protected], Fax: 0243206262, Adresa internet (URL): www.consfer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 703898.86 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700863.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta ? Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer