Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea cladirii centralei de la CHE Albesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
740.251 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Coniz Romarg SRL
Anunt de atribuire numarul 60980/12.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: SUCURSALA HIDROCENTRALE CURTEA DE ARGES, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Judetul Arges, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel.0248507289, In atentia: Daniela Hanches, Email: [email protected], Fax: 0228507238
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea cladirii centralei de la CHE Albesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: La sediul antreprenorului se va elabora Proiectul tehnic si Caietele de sarcini pe specialitati.
Lucrarile se vor executa la CHE Albesti, Com. Albesti Jud. Arges.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de modernizare cuprinde: 1.Elaborare Proiect tehnic si a Caietelor de sarcini pe specialitati2.Avizarea documentatiei in CTA SH Curtea de Arges3.Executia lucrarilor de modernizare dupa avizarea favorabila a Proiectului tehnic si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.-inlocuire timplarie metalica cu timplarie din aluminiu cu geam termopan- inlocuire gratar bazin linistire- refacere tencuieli si vopsitorii- refacerea instalatiilor de iluminat bazin linistire- amenajari exterioare, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
740, 250.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 183 Denumirea: Modernizarea cladirii centralei CHE Albesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Coniz Romarg SRL
Adresa postala: str.Popa Saspca, bl.P3, sc.C, ap.6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110150, Romania, Tel.0248221267, Fax: 0248221267
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1332528.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 740250.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatii
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: Strada Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 11017, Romania, Tel.0248624494, Email: [email protected], Fax: 0248624494
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Contestatiile se pot depune la CNSC in termen d e5 zile de la data luarii la cunostinta despe un act al autoritatii contractante pe care il considera ca il poate contesta
Adresa postala: B-dul Basarabilor, nr.82-84, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Tel.0248507289, Email: [email protected], Fax: 0248507238
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2009 08:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer