Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea drumului forestier Filia-Cormos din comuna Bradut, judetul Covasna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.202.385 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ING SERVICE SRL în asociere cu SC VECTRA SERVICE SRL
Anunt de atribuire numarul 27925/04.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12548
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BRADUT
Adresa postala: COM. BRADUT, SAT. BRADUT, NR. 171, JUD. COVASNA, Localitatea: Bradut, Cod postal: 527055, Romania, Punct(e) de contact: DENES BALAZSI, Tel.0040-267-377222, Email: [email protected], Fax: 0040-267-377222
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea drumului forestier Filia-Cormos din comuna Bradut, judetul Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Bradut, sat Filia.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, obtinerea de acorduri actualizate si elaborarea documentatiei pentru autorizatia de construire cat si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului si lucrari de excutie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 3, 202, 385.19 RON si 3, 294, 750.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Modernizarea drumului forestier Filia-Cormos din comuna Bradut judetul Covasna
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ING SERVICE SRL in asociere cu SC VECTRA SERVICE SRL
Adresa postala: STR.CROITORILOR NR.17, Localitatea: ODORHEIU SECUIESC, Cod postal: 535600, Romania, Tel.0266-210681, Fax: 0266-210681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3385403.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3202385.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD, masura 3.5 submasura drumuri forestiere, in baza contractului de finantare C 3.50402371500039/02.02.2007 incheiat intre APDRP si CL Bradut, jud. Covasna.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021-310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Brasov
Adresa postala: Bd.Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0268-41.37.41, Email: [email protected], Fax: 0268-47.51.46
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Bradut
Adresa postala: str. Scolii nr. 171, Localitatea: Bradut, Cod postal: 527055, Romania, Tel.0267-377222, Email: [email protected], Fax: 0267-377222
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 07:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer