Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea drumului forestier Sebes, oras Sovata, judet Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.284.674 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IZOREP SRL
Anunt de atribuire numarul 27125/04.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12655
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sovata (Primaria Oras Sovata)
Adresa postala: Str.Principala nr.155, Localitatea: Sovata, Cod postal: 545500, Romania, Punct(e) de contact: Dionisie Orban, Tel.0265/570218, Email: [email protected], Fax: 0265/570524
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea drumului forestier Sebes, oras Sovata, judet Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Oras Sovata, judetul Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, obtinere de acorduri si elaborare documentatie pentru autorizatie de construire, asistenta tehnica si lucrari de executie aferente proiectului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 284, 674.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10859 Denumirea: Modernizarea drumului forestier Sebes, oras Sovata, judetul Mures
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IZOREP SRL
Adresa postala: Str.Gheorghe Doja Nr.76, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540232, Romania, Tel.0265260278, Email: [email protected], Fax: 0265269367
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3908762.16 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 11
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul SAPARD, Masura 3.5 - submasura Drumuri forestiere, contract de finantare C 3.50402372800043, incheiat intre APDRP si Orasul Sovata
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Targu Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Email: [email protected], Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al orasului Sovata
Adresa postala: str. Principala nr. 155, Localitatea: Sovata, Cod postal: 545500, Romania, Tel.0265-570218, Fax: 0265-570524
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer