Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea drumurilor forestiere Bodvay-Nagyfenyos si Dimeny din comuna Batani, judetul Covasna.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.949.972 RON

Castigatorul Licitatiei: Vegyepszer SA Budapesta sucursala Miercurea Ciuc
Anunt de atribuire numarul 37488/30.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22852
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NR.477, Localitatea: Batanii Mari, Cod postal: 527020, Romania, Punct(e) de contact: CSABA BARDOCZ, Tel.0267-355008, Email: [email protected], Fax: 0267-355008
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea drumurilor forestiere Bodvay-Nagyfenyos si Dimeny din comuna Batani, judetul Covasna.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Batani, jud. Covasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si executie de lurari aferente proiectului de investitii Modernizarea drumurilor forestiere Bodvay-Nagyfenyos si Dimeny din comuna Batani, judetul Covasna.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 949, 972RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7683 Denumirea: Modernizarea drumurilor forestiere Bodvay-Nagyfenyos si Dimeny din comuna Batani judetul Covasna
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Vegyepszer SA Budapesta sucursala Miercurea Ciuc
Adresa postala: Strada SALCAMILOR nR.1, Localitatea: MIERCUREA CIUC, Cod postal: 530110, Romania, Tel.0266-315057, Fax: 0266-315051
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3351521.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2949972.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD, masura 3.5 submasura drumuri forestiere, contract de finantare C 3.50401371500019/ 02.02.2007 incheiat intre APDRP si CL Batani, jud. Covasna.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021-310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Brasov
Adresa postala: Bd. Eroilor nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0268-423741, Email: [email protected], Fax: 0268-475146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Batani
Adresa postala: Str. Principala nr. 474, Localitatea: Batanii Mari, Cod postal: 527020, Romania, Tel.0267-355008, Email: [email protected], Fax: 0267-355008
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2008 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer